svtblogg.se

HÄR SKAPAS KUNSKAP OM KORRUPT MEDIA, FAKE NEWS & SVERIGES PUBLIC SERVICE INC.

XX September 2022, Thomas Ek
Sveriges public service - ett illusoriskt bländverkVad är det som sker i mitt Sverige? Vart har det svenska bondförnuftet tagit vägen? Varför har det blivit så här? Vems fel är det?


Per Ström, Vikingen, tror att vårt svenska bondförnuft kan återinföras. Jag tror som Per. Men hur ska det gå till? frågar sig många. Hur har det här uppstått? Varbildningen, om det nu finns en sådan, var finns den någonstans?

Bölden uppstod, vill jag med bestämdhet påstå, i den verksamhet som vårt public service bedriver.


Vårt public service har dödat svenskarnas ”visdom” och ersatt den med ”idioti”. En ideologi som vår politikerkår har snappat upp, för att i ömsesidig förståelse med vår public serviceverksamhet ser till att finslipa.


Beror felet alltså på vårt public service? Ja, så är det. Så här ligger det till:


Valet av vilka nyheter som medborgarna ska delges, och hur respektive nyhet ska meddelas, styrs och väljs ut av nyhetsredaktionerna inom public service.

Den här arbetsordningen som vårt public service följer, den gör att nyhetsrapporteringen från vårt public service inte fungerar som det är tänkt. (Det ska ju vara opartiska framställningar, saklighet och allt det där).


Förfarandet innebär att redaktörerna på nyhetsredaktionerna efter eget gottfinnande, väljer ut vilka nyheter medborgarna ska meddelas, och hur de ska meddelas.


Processen är icke tillfyllest. Det är här det brister, tror jag.


Verksamhetens ideologiska plattform bestäms och styrs av redaktörernas egen professionalism, ideologiska utblick, som är välmenande, partisk, och sannolikt progressiv vänster. Det här speglar naturligtvis av sig i utförandet, som mynnar ut i en effekt som formar medborgarens ideologiska samhällsbild och världsbild. En dold djupimpregnerad partisk förmedlad utblick, härrörandes från verksamhetens styrande redaktörer. En välordnad utförandeform som fortlöpande göder och stärker upp det samhälls-fördärvliga PK-samhälle som Sverige tvingas att brottas med. Precis exakt vad deras chefer och ägare, den svenska staten, livnär sig på.


Vaccinationsfrågan kring COVID, Var ar är debatten? Var är den granskande journalistiken? Frånvaron av Elsa Widding i klimatfrågan, eller Lennart Bengtsson - Europas kanske främsta klimatforskare, professor Jan Blomgren i energifrågan, vittnar om hur verksamheten styrs, och av vem. Sveriges förestående ekonomiska kollaps, varför står den inför dörren? Öknamnet Statsmedia är naturligtvis berättigat, motiverat och välgrundat.


När regeringen vidtar drastiska åtgärder i en demokrati, då är förklaringar till folket nödvändiga. Vi lever inte i ett totalitärt land här. Ska staten göra något drastiskt, som till exempel lägga ner kärnkraften, slutföra det pågående de-mografiska folkutbytet. Då måste medborgarna informeras om det, och vad det innebär. Den uppgiften klarar inte vårt statligt styrda public service av.


Drastiska åtgärder (som hos vårt public service väcker Ideologiskt obe-kväma ifrågasättanden) de ska utsättas för rimligt erforderlig granskande journalistik. Det sker inte. Att som vårt public service gör, ligga i lag med, och understödja vårt politiska etablissemang, den vägen leder till fördärv.


Public service ständiga hänvisningar till uppgifter som The New York Times avslöjat, och det numer fullständigt vettlösa CNN har sagt, som ingen tittar på längre, uppgifter vilka som regel kommer från hemliga eller obekräftade källor, som vårt public service i sin tur hänvisar till, visar på en häpnads-väckande fräckhet alternativt inkompetens hos vår public serviceverksam-het. Den fullständigt makalösa korruption som sedan flera år tillbaka pågår hos MainStream Media i USA ska vårt public service överhuvud taget inte vara delaktig i, alls.

Ned kokat så framträder två punkter:

1. Utförandeformen och förfaringssättet, som vår public serviceverksamhet använder sig av, när de utför sitt uppdrag, den måste vår politikerkår förhålla sig till, om de vill nå framgång. Vilket de naturligtvis gör.

När verksamhetens tillämpade förfaringssätt påverkar vår styrande politikerkår, då har vårt public service i skydd av gällande regelverk i väsentlig mening, intagit en i och för sig kanske oavsiktlig dock helt orättfärdig position, som sannerligen på intet sätt är tillfyllest. Problemet måste åtgärdas. Med tanke på kravet om att trovärdigheten hos vårt public service rimligen måste hållas på en hög nivå, då är det här särskilt angeläget. För att inte säga helt avgörande, för Sveriges framtid.

2. Företeelsen med undanhållande av betydelsefulla uppgifter, det förekommer inte inom public service, uppger SVT:s nyhetsredaktioner till mig, alltid, unisont, när jag hos dem lyfter frågan.


Nyhetsredaktionernas påstående stämmer inte överens med verkligheten. Det finns inga två olika sidor på det myntet. Fenomenet med undanhållande av betydelsefulla uppgifter som skyddas av vår Granskningsnämnd (de handlägger som regel inte ärenden med undanhållande av information) förekommer regelmässigt, och i så stor omfattning att förtroendet för vårt public service i konsekvens härmed, med all rätt, urholkas.


Ett färskt exempel på betydelsefull information som vårt public service nyhetsredaktioner undanhåller är de dramatiskt överdriva skådespeleriet kring anklagelserna om att Donald Trump har anstiftat stormningen av Kapitolium. Här finns ett glasklart partiskt drivet undanhållande av uppgifter som ur ett strikt rättsetiskt perspektiv är att likna vid inget annat än ren kriminell verksamhet.

Den 22/7 2022 skickade jag - återigen med svag förhoppning om rättelse in en anmälan till Granskningsnämnden om det här. Där redovisar jag i detalj, hur det pågående undanhållandet av väsentliga uppgifter - lurendrejeriet, går till. Här kan du läsa den. Knäpp fast bältet först.


Thomas Ek

Thomas Ek

Dela det här:

Ny krönika beräknas komma ut 1-3 ggr/månad. Ange din e-post adress för att meddelas.

Dagens VideoBrit Hume