svtblogg.se

HÄR SKAPAS KUNSKAP OM KORRUPT MEDIA, FAKE NEWS & SVERIGES PUBLIC SERVICE INC.

6 februari 2023, Thomas Ek

Irakkriget och Sveriges public serviceP3 Dokumentär om Saddam Hussein, Irakkriget och jakten på massförstörelsevapen


Sveriges radio P3 Dokumentär sänder just nu ett program som heter "Saddam Hussein, Irakkriget och jakten på massförstörelsevapen"


Någon erforderlig förklaring till varför kriget var nödvändigt, och att George W. Bushs irakkrig sannolikt räddade tusentals människoliv, samt Irakkrigets övriga betydelsefulla förtjänster, de nämndes aldrig. De undanhölls i vanlig ordning, alltihop. 2023-02-02 lämnade jag in en anmälan till Granskningsnämnden.


Risken med att INTE invadera Irak det bedömdes på erforderligt korrekta grunder i mars 2003 vara alldeles för hög. I strid mot vad vårt public service ansåg och följaktligen med det även vad många svenskar ansåg var rätt, så invaderade ändå USA Irak, detta tillsammans med en koalition av länder där bland annat Storbritannien ingick.


Ingripandet mot diktatorn Saddam Hussein var utomordentligt framgångs-rikt. Det var kraftfullt, snabbt och effektivt. Tre veckor efter krigets inledning då hade Saddam Husseins regim störtats och huvudstaden Bagdad intagits. En Irakisk domstol dömde honom till döden och den 30 december 2006 avrättade irakierna honom genom hängning.


Efter den militärt stridande segern i Irak var tillståndet under drygt 3 år (tre år) stabilt i Irak. Förändringen från väpnad strid till ett ordnat och hållfast lugn medförde betydande framtidstro. Den politiska öppenheten tog fart, ekonomiska reformer inrättades. Olika religioner och etniciteter förenades med demokrati och ett allierat USA. En ny epok kunde skönjas. Här fanns en historisk chans, vilket SVT undanhöll. That is a fact. Problem med något IS fanns inte. That is a fact. Bushs grundlagda plan för att lämna Irak hade implementerats, verkställts och påbörjats, vilket SVT undanhöll.
That is a fact.

Efter det att MSM & vårt public service på orättfärdiga grunder hade piskat fram Barack Obama som USA:s president då skapade Barack Obama pro-blemet IS (vilket MSM & vårt public service undanhöll). Som skapade den största flyktingkrisen i modern tid, som därtill helt och hållet kom att för-därva hela vårt Sverige. Svenskarna fick som de ville, precis EXAKT, som
de ville.

Flera kritiska och mycket omfattande utredningar - inte bara ”The Iraq Inquiry report” som tog 7,5 år att genomföra och består av 6 147 sidor visar klart och tydligt att Saddam Hussein skulle ha återupptagit sin tidigare utveckling av kärnvapen och kemiska vapen. Den mänskliga kostnaden skulle med detta om Saddam hade suttit kvar varit mångfalt högre idag. Och oavsett hur man räknar räddade Bushs Irakkrig tusentals människoliv.


Det fullständigt ofattbart maximala svek som Sveriges befolkning visat upp gentemot USA och president George W. Bush må främst bero på vår public service partiska verksamhet. Det här är icke desto mindre det absolut mest vidriga och svårförlåtliga svek något land överhuvudtaget kunnat begå.

Tyskarna må bli förlåtna. Det var ju faktiskt tack vare Hitlers ohederliga media apparat som gjorde att tyskarna kunde luras, i vart fall till en början. Men vi svenskar som fortfarande i skydd av vår ohederliga public service-verksamhet helt uppåt väggarna felaktigt skyller allt på USA och Bush blottlägger ett så mitt i prick identiskt vidrigt tyskt karaktärsdrag att den som sitter på kunskap om hur saker och ting i själva verket ligger till här - omedelbart, för att överhuvudtaget kunna klara dagen, blir tvingad att be
en stilla bön.


Passa nu på att ha en trevlig dag därför dina barn och barnbarn, de har av det rådande världsläget att döma - som korrupt media, fake news & vårt public service återigen har piskat fram och fortfarande göder sannolikt berövats denna idag självklara möjlighet.


Irakkriget - The True Story

Thomas Ek

Thomas Ek

Thomas Eks inlägg på Det Goda Samhallet.se
2022-09-29  Behovet av ledarskap

2022-05-23  Varför är USA störst bäst & vackrast
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Ny krönika beräknas komma ut 1-3 ggr/månad. Ange din e-post adress för att meddelas.