svtblogg.se

HÄR SKAPAS KUNSKAP OM KORRUPT MEDIA, FAKE NEWS & SVERIGES PUBLIC SERVICE INC.

Förslag på ett nytt lämpligt public service

Att bara gnälla och inte leverera nya förslag på en rimligt väl fungerande public serviceverksamhet, det håller inte. Om du har ett förslag på hur ett nytt svenskt public service skulle kunna se ut, som uppfyller sitt syfte, för Sveriges alla medborgare, skicka då gärna det till mig. Därefter lägger jag ut förslaget här nedan.


Är en ändring av vårt public service verkligen möjlig?
Lagrådet konstaterar att medel för vårt public service redan tilldelade tillståndsperiod ska betraktas som riktlinjebeslut. Något annat tillåter inte regeringsformen. Konsekvensen är, enligt Lagrådet, att riktlinjebeslut kan ”ändras genom nya riksdagsbeslut, t ex. för att ge en ny regering möjlighet att genomföra sin ekonomiska politik”. Lagrådet konstaterar också att riksdagen kan fatta beslut med ”annan ekonomisk innebörd för statens verksamhet än vad som fastställdes i det tidigare riktlinjebeslutet.”Förslag 2022-08-17 från Thomas Ek


1. Skrota vårt befintliga public service. Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

2. Starta ett helt nytt public service organ. Vårt nya public service ska endast handha nyheter samt sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet samt demokratifrågor. Inte underhållnings-program, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram förbättrande format förslag som ökar tillgängligheten. Detta för att medborgaren på ett enkelt sätt alltid ska kunna ta emot de fakta som fordras för att erhålla en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt. Inget annat.


6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

7. Polarisering gör oss dummare än vi är. Nyhetsdramaturgi skall därför alltid hållas på ett noggrant reglerat specificerat minimum. När konkur-rerande medier genom rubriksättning göder konflikt och med det ”drar” på ett hot, ska vårt nya public service kunna sitta still i båten. Vilket i sig naturligtvis kräver hög journalistisk etik, hög kompetens, och ett pålitligt nätverk av säkra kolleger.

8. Nya rön är en nyhet. De ska därför meddelas, även när de går emot en skräckbild och i synnerhet om de går emot den gängse uppfattningen.

9. Vår kulturs respekt för pessimism skall av vårt nya public service utmanas. Det är inte farligt att vara hoppfull och konstruktiv. Det är realistiskt. Annars skulle vi inte vara där vi är idag.

10. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen public service skall upphöra, eller ändras, skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Det vill säja samma krav som gäller för en grundlagsändring.


11. Namnförslag på vårt nya public service; Swedish Public Service, - SPS.

Förslag 2023-04-01 från Bengt Eriksson, Ödåkra


Låt den nuvarande PS-avgiften (=skatten) vara kvar.


Låt hälften av all inbetald PS-avgift allokeras till svt/sr att användas enligt din punkt 2.


Låt varje medborgare med rösträtt bestämma själv vart hälften sin inbetalda PS-avgift skall allokeras. Det kan så klart bli till SVT, DN, Kvartal eller din blogg.


Här skall dessa organ, tidningar, bloggar etc som är registrerade kunna få till sin verksamhet.

Fördelar:

Mer makt till individen och det närmast oberoende av socioekonomisk ställning.

Tryggare ekonomi för utgivare.

Minskad polarisering?

Nackdelar:

Det behöver inrättas ny byråkrati för att hantera systemet.

Ökad polarisering?

Jag har skickat förslaget för något år sedan till samtliga riksdagspartier men utan minsta respons.

 

Mvh

Bengt Eriksson
2022-xx-xx,om du har ett allvarligt menat förslag då lägger jag in det här.

Kontakta

 thomas.ek@svtblogg.se

Ny krönika beräknas komma 1 gång per månad. Ange din e-post adress för att meddelas.

Dagens VideoTulsi Slams Hillary and Mit

Tulsi Slams Hillary
and Mitt